Taser

Onderwerp: Elektrische stroom, Rechtlijnige beweging

havo/vwo, Elektriciteit en magnetisme, onderbouw, 15 min

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel.Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde onderwijs op de middelbare school.

Opgave

Bron: BN/De stem 12 augustus 2008 © Alle rechten voorbehouden.

Vragen en opdrachten

a) Leg uit dat het zinsdeel:€œ ' . . . als een Taser 50.000 volt door je lichaam jaagt'€, niet helemaal juist is en verbeter de zin zodat hij natuurkundig klopt.

Hieronder zie je een plaatje met uitleg over de verschillende onderdelen van de elektrogun of Taser. Merk op dat in dit plaatje ook gesproken wordt van een stroomstoot van 50.000 Volt.

b) Waarom is het noodzakelijk dat allebei de pijltjes het doel treffen en in het doel blijven zitten?
c) Hoe is het mogelijk dat er met een batterijtje van 1,5 volt een spanning van 50.000 volt gemaakt kan worden?
d) Waarom ga je niet dood aan de Taser?
e) Bereken, met de gegevens in het plaatje, hoelang de pijltjes er over doen om het doel te raken nadat ze zijn afgeschoten op een doel dat op 5,0 m afstand staat.