Icon up Overzicht

Rekenen aan gravitatiewet en valversnelling

Onderwerp:

De gravitatiewet van Newton geldt voor de onderlinge kracht tussen elk tweetal massa's. Een veelvoorkomende toepassing is die tussen een planeet en een willekeurig object aan het oppervlakte van deze planeet, je berekent dan in feite de valversnelling aan het oppervlakte van de planeet. Op deze manier kun je voor elke planeet narekenen of de gegevens over massa, straal en valversnelling met elkaar in overeenstemming zijn.

De gravitatiewet van Newton

Opgaven

Zoals bekend is de valversnelling aan het aardoppervlakte g = 9,81 m/s2 . De massa van de aarde is M = 5,9742 x 1024kg.

a) Bereken met deze gegevens en de gravitatiewet van Newton de straal die de aarde heeft.

Met dezelfde gravitatiewet kunnen we ook voor andere planeten rekenen aan de valversnelling.
Zo geldt voor de planeet Jupiter r = 71,40 * 106 m en g = 24,9 m / s2 .
Voor Venus weten we: r = 6,05 * 106 m en M = 4,87 * 1024 kg

b) Bereken de massa van de planeet Jupiter.

c) Bereken de valversnelling aan het oppervlakte van Venus.