Boventonen en frequentiespectrum

Onderwerp: Geluid, Trilling en golf

Elke klank is opgebouwd uit verschillende sinusvormige signalen. In een frequentiespectrum geef je aan uit welke sinussen een bepaald geluidsignaal is opgebouwd. Je kunt aan zo'n frequentiespectrum precies zien welke tonen er gebruikt worden en hoe luid elke toon is.

Opgave

Een toon x wordt samengesteld uit een grondtoon a en één boventoon. De grondtoon en de boventoon zijn beide harmonische trillingen. De grondtoon en de samengestelde toon zijn hieronder weergegeven. In de figuur wordt de tijd weergegeven in ms.

De grondtoon, apart weergegeven
De samengestelde toon
a) Bepaal de frequentie van de grondtoon.
b) Bepaal de frequentie van de boventoon. Leg uit hoe je aan je antwoord komt.
c) Teken het frequentiespectrum (r,f) diagram voor de samengestelde toon.