Verval

Onderwerp: Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

havo/vwo, kernfysica, gevorderd, 15 min

Opgave

Tijdens een experiment ontstaat een hoeveelheid 31S. Dit blijkt een β+-straler te zijn.

a) Geef de vergelijking van het verval van 31S.

De activiteit van dit 31S-isotoop is gemeten als functie van de tijd. Zie grafiek.

b) Bepaal de activiteit op t = 0 s.
c) Bepaal de halveringstijd.
d) Bepaal de hoeveelheid 31S-atomen op t = 0 s.