Breking, spiegels & lenzen 1

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Trilling en golf

havo/vwo, licht, trilling en golf, 10 min

Opgave

Op de hoofdas van een positieve lens is op 30 cm voor de lens een puntvormige lichtbron L geplaatst (figuur 1). De lens, die een brandpuntsafstand heeft van 20 cm, is in een vlakke plaat gevat. Zo wordt voorkomen, dat licht langs de lens valt. Loodrecht op de hoofdas is een scherm S gezet op 50 cm achter de lens.

a) Toon met een berekening aan dat licht uit de lens geen lichtpunt vormt op het scherm, maar een (cirkelvormige) lichtvlek.
b) Op welke afstand van de lens zou het scherm moeten worden gezet om een lichtvlek te krijgen met een even grote diameter als bij de toestand van vraag a?

Het scherm wordt op 60 cm afstand van de lens gezet, de lichtvlek is dan een lichtpunt. Vervolgens wordt de lichtbron L langzaam naar de lens toegeschoven. Hierdoor ontstaat op het scherm een steeds grotere lichtvlek. In figuur 2 is de diameter (d) van de lichtvlek uitgezet als functie van de voorwerpsafstand (v).

c) Bepaal de diameter van de lens.