Icon up Overzicht

EM-velden opg 55 Vermogen en stroom

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

a) Beredeneer wat er in een (ideale) transformator zal gelden voor het vermogen dat de secundaire spoel opneemt, ten opzichte van het vermogen dat de primaire spoel levert. (Hint: denk aan de wet van behoud van energie.)

b) Beredeneer wat er geldt voor de stroom door de secundaire spoel (Is) , ten opzichte van de stroom door de primaire spoel (Ip). Vul aan: I... / I... = Np / Ns

Deze opgave komt uit de vwo-module 'Elektrische en magnetische velden' van het project NiNa, die de auteurs voor de pilot van het NiNa-examenprogramma hebben ontwikkeld. Via het menu hieronder kom je in de e-versie van die module op natuurkunde.nl.

Vorige opgave Terug naar: 5.5 Transformatoren Overzicht opgaven Inductie Volgende opgave