Trillingen en golven 2

Onderwerp: Rechtlijnige beweging, Trilling en golf

havo/vwo, trillingen en golven, 10 min

Opgave

Vier personen, samen 250 kg, stappen in een auto van 1000 kg. De veerconstante van één schokdemper is 1,25 . 104 N / m. De auto heeft vier schokdempers.

a) Met welke trillingstijd trilde de auto?

De auto gaat rijden en rijdt over hobbels in de weg die steeds op 20 m van elkaar liggen. De auto gaat daardoor heftig op en neer deinen.

b) Hoe heet dit verschijnsel?
c) Bereken de snelheid van de auto in m / s.