Icon up Overzicht

Lichtgolven

Onderwerp: Atoomfysica, Elektromagnetisch spectrum, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

havo, vwo, atoomfysica, gevorderd, 10 min

Opgave

Een tralie met 600 lijnen per mm is 3,0 cm breed.
Loodrecht daarop valt coherent natriumlicht, l = 589,0 nm.
(zie tabel 21C van Binas)

a) Bereken de hoek waaronder het 2e orde maximum waargenomen kan worden.

Dat natriumlicht laten we vallen op een met waterstofgas gevulde ballon.

b) Beredeneer of je absorptie van het natriumlicht door het waterstofgas verwacht. Gebruik ter ondersteuning van je redenering ook tabel 21A.