Fietsen

Onderwerp: Rechtlijnige beweging

havo/vwo rechtlijnige beweging, instap, 5 min

Opgave

Na flink vaart gezet te hebben rijdt Roy met zijn mountainbike een stuk helling op en komt dan vier seconde later weer op een horizontaal stuk. De snelheid als functie van de tijd is een tijdje gemeten en in de grafiek weergegeven.

a) Bepaal de versnelling van Roy op de helling.
b) Bereken de afstand die hij in de 9,0 s dat wij hem volgden, aflegde.