Beweging van een auto met constante motorkracht

Onderwerp: Kracht en beweging

Wrijvingskrachten, versnellingen en een eenheidscheck bij auto.

6. Beweging van een auto met constante motorkracht

Een auto met een massa van 890 kg begint op tijdstip t = 0 te rijden. De motorkracht is constant 1,00 kN. De auto ondervindt een constante rolwrijving en luchtwrijving. In de figuur hieronder is het v(t) – t diagram van de beweging gegeven.

a) Hoe kan je aan de grafiek zien dat er ook luchtwrijving was?
b) Bepaal de versnelling op tijdstip t = 0
c) Bereken de rolwrijvingskracht
d) De luchtwrijving kan je berekenen met de formule:

>

Hierin is k een constante.

i) Toon aan dat de eenheid van k = kg/m

ii) Bepaal de getalswaarde van k (neem aan dat op tijdstip t =100 de snelheid constant is)

e) Bereken de versnelling als de snelheid 20 m/s is.
f) Bereken het nuttig vermogen van de auto op tijdstip t = 50 s