Icon up Overzicht

Auto

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

havo/vwo, arbeid en energie, gevorderd, 5 min

Opgave

Een auto rijdt 12 km over een autoweg met 72 km/h. De auto, de zwaartekracht is 8,0 kN, ondervindt tijdens zijn rit een wrijvingskracht van 720 N. Het rendement van de motor is 30%.

a) Bereken de door de motor verrichte arbeid.

b) Bereken het door de motor geleverde vermogen.

c) Bereken het benzineverbruik tijdens die rit.