Icon up Overzicht

Kosmische straling: de reis naar aarde

Onderwerp: Astrofysica

Bij raketten die vanaf de aarde gelanceerd moeten worden spreekt men van de ontsnappingssnelheid. Dit is de snelheid die de raket minstens moet hebben om los te komen van het aardse zwaartekrachtsveld; als de snelheid te klein is valt de raket op zeker moment weer terug naar de aarde. Een deeltje dat weggaat van het oppervlak van de zon wordt als het ware gelanceerd en moet dus ook minstens de ontsnappingssnelheid hebben.

Achtergrond

De ontsnappingssnelheid is evenredig met de wortel uit de massa van de planeet gedeeld door de straal van de planeet.
De massa van de zon is 0,33 106 zo groot als die van de aarde, de straal van de zon is ongeveer 100 keer zo groot als die van de aarde. De ontsnappingssnelheid van de aarde is 11 kilometer per seconde. Dit kan allemaal worden afgeleid uit de gravitatiewet van Newton.

In de interactieve bijles De gravitatiewet van Newton is een numeriek model te vinden waarmee je experimenteel de ontsnappingsnelheid kan bepalen.

 

Opdracht Kosmische deeltjes op reis

a) Onderzoek met behulp van het numeriek model of de massa invloed heeft op de ontsnappingssnelheid.

b) Bereken de snelheid die een deeltje minimaal moet hebben om los te kunnen komen van de aarde.

c) Controleer je antwoord met behulp van het numerieke model.

d) Is je rekenmethode correct? Bereken dan nu de snelheid die een deeltje minimaal moet hebben om los te kunnen komen van de zon.

e) Bereken de tijd die het deeltje nodig heeft om de afstand zon-aarde af te leggen.

 

<<<< Kosmische straling, een kennismaking Themapagina kosmische straling