Icon up Overzicht

Start van fietser met constante fietskracht

Onderwerp: Kracht en beweging

3. Start van fietser met constante fietskracht

In de figuren hierboven is van de beweging van een fietser de eerste 150 seconden gegeven.
Op de fietser heeft een constante 'fietskracht' gewerkt.
Links is het plaats-tijd diagram en rechts het snelheid-tijd diagram.

a) Hoe kan je aan het x-t diagram zien dat
i) de eindsnelheid constant is
ii) de beginsnelheid 0 is

b) Hoe kan je aan het v-t diagram zien dat
i) de beweging tussen t = 0 en t = 150 s niet eenparig versneld is
ii) de beweging in het begin wel ongeveer eenparig versneld is
iii) de beweging uiteindelijk eenparig wordt

c) Leg met een beschouwing over de krachten uit waarom de beweging eerst versneld is en op den duur eenparig wordt.

d) Leg uit hoe je op tijdstip t = 40 s de versnelling kan bepalen.

e) Schets van deze beweging hoe het versnelling-tijd diagram eruit ziet.