Icon up Overzicht

EM-velden opg 40 Veldenvraagjes

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

a) Leg uit of je een stilstaand elektron in beweging kunt krijgen met een magnetisch veld.

b) En met een elektrisch veld?


Een elektron beweegt in een rechte lijn door de ruimte.

c) Beredeneer of er in dit geval een magnetisch veld aanwezig kan zijn.


Een elektron komt een magnetisch veld binnen dat loodrecht op zijn bewegingsrichting staat.

d) Beredeneer of de kinetische energie van het elektron zal gaan toenemen, afnemen of gelijk blijven.

Deze opgave komt uit de vwo-module 'Elektrische en magnetische velden' van het project NiNa, die de auteurs voor de pilot van het NiNa-examenprogramma hebben ontwikkeld. Via het menu hieronder kom je in de e-versie van die module op natuurkunde.nl.

Vorige opgave Terug naar: 4.3 Lorentzkracht op bewegende lading Overzicht opgaven De lorentzkracht Volgende opgave