Warm water

Onderwerp: Signaalverwerking

havo/vwo, Signaalverwerking, examenniveau, 15 minuten

Opgave

Om de temperatuur van water te meten gebruiken we een temperatuursensor. Van deze sensor is eerst een ijkgrafiek gemaakt. Zie onderstaande figuur.

a) Bepaal de gevoeligheid van deze sensor.

We gebruiken de temperatuursensor om de temperatuur van het water in een aquarium te meten. Deze temperatuur moet tussen 15 °C en 25 °C blijven. We willen een schakeling maken die ervoor zorgt dat er een lampje gaat branden als de temperatuur buiten dit gebied ligt. De verwerkers waarover we beschikken zijn hieronder weergegeven. Het lampje brandt alleen bij een hoog signaal.

b) Teken in bovenstaande figuur de verbindingslijnen die nodig zijn om aan de gestelde eisen te voldoen. Als je comparatoren gebruikt, moet je aangeven op welke referentiespanning deze moeten worden ingesteld.
c) Leg uit of je dit systeem als een meet-, een regel- of een stuursysteem moet beschouwen.