Icon up Overzicht

Vleermuis

Onderwerp: Geluid, Trilling en golf

 

Opgave

 

Zie bovenstaande figuur.
Een vleermuis zendt een kreet uit. Op 1,0 cm afstand is de intensiteit van dat geluid 2,0.10-2 W/m2. Het geluid dat de prooi bereikt, wordt weer in alle richtingen uitgezonden. We stellen de pooi voor als een cirkeltje met een oppervlakte van 1,0 cm2.

a) Bereken het geluidsniveau op 1,0 cm afstand.

b) Bereken het geluidsvermogen van de vleermuis

De gehoordrempel van de vleermuis is 1,0.10-12 W/m2.

c) Bereken de maximale afstand x waarop de vleermuis de prooi nog kan waarnemen.
Gebruik eventueel deze hint.

d) Bereken de minimale frequentie dat het geluid moet hebben om nog door de prooi teruggekaatst te worden.
Gebruik eventueel deze hint.

Meer opgaven over decibel.