Lopende golf (2)

Onderwerp: Trilling en golf

havo/vwo, trilling en golf, instapniveau, 7,5 min

Voor ondersteuning kun je de interactieve bijles over golven bekijken. Klik dan op deze link.

Opgave

Door een koord loopt een golf. Op zeker tijdstip zet men de sluiter van een fototoestel open voor een tijdopname van 0,25T. De stand van een stukje koord op het tijdstip dat de sluiter opengaat, is hieronder weergegeven. Ook links en rechts van dit stukje koord waren vele golven te zien. Bij enkele punten staat de bewegingsrichting van de trillende punten aangegeven.

a) Leid uit de tekening af of de golf naar links of naar rechts beweegt. Denk eraan: er wordt naar de afleiding gevraagd; een ‘uitkomst’ zonder afleiding levert geen punten op.
b) Teken in de gegeven tekening wat op de foto te zien zal zijn na die belichtingstijd van 0,25T.