Icon up Overzicht

Kosmische straling, een kennismaking

Onderwerp: Astrofysica

De aarde wordt voortdurend gebombardeerd door energetische deeltjes en straling uit de ruimte; in het electromagnetische spectrum bereiken ons b.v. licht, microgolven en gammastraling. Daarnaast ontvangen we grote aantallen neutrino's van de zon en andere sterren, hoewel die in een aardse detector slechts uiterst zwakke effecten veroorzaken en dus moeilijk waar te nemen zijn. Laten we ons eerst een beetje oriënteren en wat eenvoudig rekenwerk doen.

Oriëntatie op het onderwerp

1. Inventariseer het beschikbare bronnenmateriaal op de Themapagina.

2. Wat verstaat men onder kosmische straling en waar komt deze precies vandaan?

 

Even rekenen

Voor de kinetische energie van een voorwerp geldt:

Ekin = 0,5mv2

met E (de energie) in J en m (de massa) in kilogram en v (de snelheid) in meter per seconde.

Het HISPARC project doet onderzoek aan kosmische straling met zeer hoge energie, in de orde van 1020 eV, zo groot dat deze energie ook kan horen bij een voorwerp uit ons dagelijks leven zoals een tennisbal.

3. Reken 544 kJ om in eV.

4. Stel dat een tennisbal met een massa van 60 gram een kinetische energie heeft van 1020 eV. Bereken dan de snelheid die deze tennisbal heeft.

 

Wolfgang Pauli

In 1930 schreef Wolfgang Pauli een brief naar zijn collega’s waarin hij melding maakt van de mogelijkheid van het bestaan van een ongeladen deeltje. Het ongeladen deeltje zou een massa moeten hebben dat in ieder geval niet groter is dan een honderdste van de massa van een proton. Hij noemt het deeltje een neutron. Later krijgt het de naam neutrino. In dezelfde brief deelt hij ook mee dat hij niet in Tübingen bij een bijeenkomst van natuurkundigen aanwezig kan zijn. Je

Lees de hier de bewuste brief van Wolfgang Pauli.

5. Zoek op welke reden Pauli geeft voor zijn afwezigheid.

 

Themapagina kosmische straling Kosmische straling, de reis naar aarde >>>>