Veer

Onderwerp: Trilling en golf

havo/vwo, trilling en golf, gevorderd, 15 min

Opgave

Veren kun je laten maken met specificaties naar wens. In deze opgave gaat het om twee veren A en B, waarvan de massa verwaarloosd kan worden. De fabrikant levert voor elke veer de F,u-grafiek. Zie figuur. Beide hebben dezelfde veerconstante, maar B is een zogenaamde ‘voorgespannen veer’.

a) Bepaal de veerconstante.
b) Bereken de eigenfrequentie waarmee een blokje van 200 g , gehangen aan veer A, zal trillen.

Ook aan veer B hangt een blokje van 200 g. Vanuit de evenwichtspositie van de blokjes aan de veer wordt elk blokje 5 cm opgetild en losgelaten.

c) Beredeneer welk blokje de grootste trillingsenergie krijgt.

Als je naar de windingen van de trillende veer A kijkt, zie je die bewegen.

d) Zou je die golfbeweging van de veer omschrijven als een transversale of longitudinale golf?
e) Zou je die golfbeweging omschrijven als een lopende of als een staande golf?
f) Kun je de lengte van de veer uitdrukken in golflengten? Zo ja, hoe lang is de veer?

Geef bij elk van de bovenstaande drie vragen een toelichting.