Zonneneutrino’s (VWO 12, 2007-1, opg 4)

Onderwerp: Arbeid en energie, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

Examenopgave natuurkunde 1,2 VWO, 2007 tijdvak 1: opgave 4

Het lijkt alsof de zon als hij ondergaat een grotere diameter heeft dan wanneer hij hoog aan de hemel staat. Margreet wil aantonen dat dit gezichtsbedrog is. Zij gebruikt daarvoor een bolle lens waarmee zij de zon scherp afbeeldt.

Opgaven

a) Leg uit welke handelingen zij moet verrichten om aan te tonen dat het hier om gezichtsbedrog gaat.

De sterkte van de lens is +0,50 dioptrie.

b) Bereken de diameter van het beeld van de zon.

In de zon wordt door kernfusie helium gevormd uit waterstof.
De eerste stap in dit proces bestaat uit fusie van twee protonen, waarbij een positron (β+), een neutrino 00ν en nog een deeltje ontstaan.

c) Geef de reactievergelijking van deze fusie.

Na een aantal stappen ontstaat een 4He-kern. Bij dit proces worden netto vier protonen en twee elektronen omgezet in een
4He-kern en twee neutrino’s.

d) Bereken hoeveel energie er in totaal per heliumkern vrijkomt.
Neem daarbij aan dat de neutrino’s geen massa hebben.

De zonkant van onze planeet wordt permanent getroffen door een bombardement van zonneneutrino’s.
Elke seconde worden er door de zon 2,0 · 1038 neutrino’s uitgezonden.
De neutrino’s bewegen gelijkelijk in alle richtingen en worden onderweg in de ruimte niet tegengehouden.

e) Bereken het aantal neutrino’s dat per seconde de aarde treft.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.