Veiligheidsgordel (Examen 2007-2, HAVO1, opg 5)

Onderwerp: Signaalverwerking

Examenopgave natuurkunde 1 HAVO, 2007 tijdvak 2: opgave 5

De snelheid van een auto wordt gemeten met een sensor die het toerental van één van de wielassen meet. Figuur 1 geeft het verband tussen de uitgangsspanning van deze sensor en het toerental.

figuur 1

Opgaven

a) Bepaal de gevoeligheid van deze sensor.

In een auto zit een automatisch systeem dat op twee manieren kan waarschuwen als de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet omdoet.
Het systeem voldaat aan de volgende eisen:
- zolang als de bestuurder achter het stuur zit zonder de gordel om, brandt er een lampje;
- zolang als hij zonder gordel om harder rijdt dan 20 km/h (komt overeen met 180 omwentelingen per minuut) zoemt er bovendien een alarm.

In figuur 2 is een begin gemaakt met een ontwerp voor dit systeem.
Wanneer de bestuurder achter het stuur zit, is de stoelschakelaar dicht.
Wanneer hij de gordel om heeft, is de gordelschakelaar dicht.

figuur 2
b) Maak in figuur 2 de schakeling compleet zodat aan bovengenoemde eisen wordt voldaan. Vermeld ook de referentiespanning van de comparator.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.