Icon up Overzicht

Impedantie verkleinen

Onderwerp: Geluid

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.
Jaargang 19, nummer 70, rubriek Licht, geluid en straling

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kun je hier vinden.

Artikel van Maarten Pieters

 

Opgaven

a) Wat verstaan we onder resonantie?

b) Wat is er volgens de schrijver van het artikel nodig voor resonantie (zie alinea 5)?

c) Wat is de natuurkundige voorwaarde voor resonantie?

d) Noem enkele andere voorbeelden van resonantie uit het dagelijkse leven.

e) Welke oorzaken kun je noemen voor het uitsterven van de trilling van een snaar op een gitaar?

f) Waarom sterft een snaar op een gitaar veel eerder uit dan een snaar gespannen op een stuk ijzer?