Stuitergrens

Onderwerp: Kracht en beweging

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel. Jaargang 19, nummer 68, rubriek Mechanica

Een onderzoek

Er wordt nogal wat beweerd in het krantenartikel van Karel Knip. Dat smeekt om een controle!

a) Formuleer de hypothese die je gaat controleren. Schrijf de onderzoeksvraag in de vorm van "hoe verandert ..., als je ... groter/kleiner maakt."

Zet nu zelf een onderzoek op. Dat is niet gemakkelijk, want….

b) Welke grootheid wil je laten veranderen?
c) Welke grootheid moet steeds dezelfde waarde houden?

Aan de slag!

Als je inderdaad hebt gevonden dat je hypothese waar is voor de gebruikte ballen of balletjes…..

d) Geef een mogelijke theoretische verklaring.
e) Zou je naar aanleiding van je onderzoek ook een advies aan de UEFA of FIFA kunnen uitbrengen? (Je onderzoek moet toch ook effect hebben, nietwaar)