VS willen op maan energie gaan winnen

Onderwerp: Atoomfysica, (Duurzame) energie, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel. Jaargang 18, nummer 67, rubriek Moderne fysica

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kun je hier vinden.

Om de vragen over deze artikelen te kunnen beantwoorden heb je achtergrondinformatie over kernfusie nodig. Aanbevolen startpunten zijn www.fusie-energie.nl (kijk vooral bij Downloads) en www.fusion.org.uk (vooral de Glossary bevat veel nuttige informatie).

Opgaven

a) Er zijn twee mogelijke kernfusiereacties tussen deuterium-deuterium. Geef van beide de reactievergelijking en bereken bij beide mogelijkheden de massavermindering. Leg uit welke van de twee waarschijnlijk het meest zal voorkomen.

Waarschijnlijk bedoelde de schrijver van het artikel een andere kernfusiereactie dan de genoemde.

b) Zoek op wat op dit moment in alle onderzoeken de gebruikte fusiereactie is en bereken de energie die hierbij vrijkomt.
c) Waarom wordt geen gebruik gemaakt van de simpele waterstof-waterstof fusiereactie (waterstof is immers in ruime mate voorhanden)?

Bij de He-3 reactie fuseert een He-3 kern met een deuterium kern, waarbij een proton vrijkomt.

d) Geef van deze kernreactie de reactievergelijking en bereken de energie die daarbij vrijkomt.

De kernfusiereactie vindt plaats in een plasma.

e) Leg uit wat een plasma is en waarom dit nodig is.
f) Leg uit waarom de vrijkomende neutronen bij de D-T-reactie een probleem vormen.
g) Leg uit waarom dit niet geldt voor de vrijkomende protonen bij de He-3-reactie.
h) Geef kort weer wat de voordelen zijn van energieproductie door kernfusie in vergelijking met fossiele brandstoffen en kernsplijting.
i) Geef de nadelen van het gebruik van kernfusie.
j) Wat vind je van de zorgen die in het artikel beschreven worden over een mogelijk Amerikaans energiebronnenmonopolie.