Icon up Overzicht

Arbeid en energie 10

Onderwerp: Arbeid en energie

havo/vwo, arbeid en energie, 10 min

Opgave

Een auto rijdt met een bepaalde constante snelheid. Bij deze snelheid is het rendement van de motor 29% en is het benzineverbruik 1 op 14 (d.w.z. de auto rijdt 14 km per liter benzine).

a) Zoek in Binas de verbrandingswarmte van benzine op.

b) Bereken de hoeveelheid nuttige arbeid die de motor bij deze snelheid per liter verbruikte benzine verricht.

c) Bereken de bij deze snelheid door lucht en wegdek uitgeoefende wrijvingskracht op de auto.

d) Bereken het vermogen van de motor, als de (constante) snelheid 100 km/h bedraagt.