Icon up Overzicht

Elektriciteit uit de kast

Onderwerp: Elektrische stroom, Inductie en wisselstromen

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.
Jaargang 18, nummer 66, rubriek Elektriciteit en magnetisme

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kun je hier vinden.

Opgave

Volgens de natuurkunde wordt er elektriciteit in de vorm van lading (Q) opgeslagen in de condensator. In het artikel wordt echter gesproken over energie (E) die wordt opgeslagen.

a) Wat is het verband tussen de opgeslagen energie in het artikel en die van de lading op de condensator? Als je de formule niet kent, zoek deze dan op.

De condensator bestaat uit 60 – 80 modules.

b) Leg uit waarom deze modules parallel geschakeld moeten zijn.

c) Bereken de totale oppervlakte van de poreuze koolstof in zo’n ICCU met behulp van de formule voor de capaciteit van een condensator. Ga bij de berekening uit van een (gelijk)spanning van 230 V en een afstand van 0,1 mm tussen de platen van de condensatoren. Zoek de benodigde gegevens (ε0) op en neem voor εr = 2,0.