Icon up Overzicht

Isotopen niet op voorraad te houden

Onderwerp: Ioniserende straling, radioactiviteit

(havo/vwo, radioactiviteit).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit Technisch weekblad van 15 februari 2002

a) Geef de vervalvergelijking van Molybdeen naar Technetium. Maak gebruik van BINAS.

In het artikel wordt gesproken dat Mo in 66 uur vervalt naar Tc.

b) Leg uit dat dat niet klopt. Gebruik daarbij het begrip halveringstijd en je BINAS.

c) Welk gedeelte van een hoeveelheid Mo is na 66 uur vervallen?

d) Laat zien dat de genoemde halveringstijd van Tc niet overeenkomt met de halveringstijd uit BINAS? ( De reden hiervoor is dat er bij dit verval nog een ander proces plaatsvindt).

e) Maak een schatting welk gedeelte van een hoeveelheid Rubidium-€“81 na een dag nog over is.

f) Waarom gebruikt men kortlevende isotopen bij medische toepassingen? Geef twee redenen.