Radioactief jodium (Havo1 2002-I)

Onderwerp: Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

Examenopgave natuurkunde 1 2002 tijdvak 1: opgave 6

Opgave

Lees onderstaand artikel.

Artikel

In het artikel wordt voor de stralingsdosis de verouderde eenheid rad gebruikt.

a) Geef de juiste SI-eenheid van stralingsdosis en zoek de omrekeningsfactor van rad naar deze eenheid op.

In de laatste alinea van het artikel staat dat de opname van een bepaalde hoeveelheid jood-131 voor een kleine schildklier schadelijker is dan voor een grote schildklier.

b) Geef de definitie van het begrip stralingsdosis en leg daarmee uit of je het met deze bewering eens bent. Neem daarbij aan dat de schildklier alle door het jodium uitgezonden straling absorbeert.
c) Geef de vervalreaktie van jood-131.

Van de met jood-131 besmette melk werd destijds onder andere melkpoeder gemaakt. Om veiligheidsredenen is het beter een tijd te wachten met het consumeren van dit melkpoeder.

d) Bereken met welk percentage de activiteit van het jood-131 in het melkpoeder in 40 dagen is afgenomen.