Icon up Overzicht

Zelf vliegen

Onderwerp: Kracht en beweging

(havo/vwo, kracht en beweging).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit Technisch weekblad 17 januari 2003

a) Waarom draaien de rotorbladen tegen elkaar in?

Als de SoloTrek opstijgt staan de rotorbladen horizontaal.

b) Teken de krachten op de SoloTrek als hij met constante snelheid langzaam recht omhoog beweegt. Geef de zwaartekracht op SoloTrek en passagier aan met een pijl van 2,5 cm lengte.

Om voorwaarts te gaan worden de rotorbladen maximaal naar voren gekanteld. In het artikel staat hoever dat kan.

c) Teken de krachten op de SoloTrek als hij met constante snelheid voorwaarts beweegt. Geef de zwaartekracht op SoloTrek en passagier weer aan met een pijl van 2,5 cm lengte.

Ga uit van een massa van een lege Solotrek van 160 kg en een passagier met kleding van 90 kg.

d) Hoe groot is in dit geval de wrijvingskracht?

Kijk eens naar het onderschrift van de foto.

e) Denk je dat de SoloTrek met steunwieltjes wel te tillen is?