Solo Trek (VWO 1 2006-II)

Onderwerp: Kracht en beweging

Examenopgave VWO natuurkunde 1 2006 tijdvak II: opgave 2 Een andere opgave over SoloTrek is hier te vinden.

Opgave

Leest het volgende artikel.

artikel

Tijdens de start draaien de rotorbladen in een horizontaal vlak. Bij deze start wordt de luchtweerstandskracht verwaarloosd. In verticale richting werken dan twee krachten op de SoloTrek: de zwaartekracht Fz en de stuwkracht Fstuw.
Veronderstel dat de stuwkracht constant is. De totale massa bedraagt 255 kg.
De piloot bereikt in 4,0 s een hoogte van 5,0 m.

a) Bereken de hiervoor benodigde stuwkracht.

In het artikel wordt een ouderwetse eenheid van vermogen gebruikt, de paardenkracht (pk). Zie tabel 5 (Binas vijfde druk) of tabel 6 (Binas vierde druk). Er wordt bedoeld dat het maximale nuttige vermogen dat de motor kan leveren 120 pk bedraagt. Bij dit vermogen heeft de motor een rendement van 30%.

b) Bereken hoe lang je op dit vermogen kunt vliegen als je met een volle tank begint.