Icon up Overzicht

Een piepjong heelal

Onderwerp: Astrofysica

(havo/vwo, elektromagnetisch spectrum).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit NRC van 12 februari 2003

De foto laat de oudste straling uit het heelal zien, die wij nu nog kunnen waarnemen. Vergelijk het uitbreiden van deze straling eens met het uitbreiden van watergolven nadat je een steen in een gladde vijver hebt gegooid.

a) Maak hiervan een tekening die een model kan zijn voor de uitbreiding van de ultrakorte gammastraling en zet de tijdstippen erin van:

  • De geboorte van het heelal;
  • De ultrakorte gammastraling;
  • De microgolfstraling van nu;

b) Geef de grootteorde van de golflengte van ultrakorte gammastraling.

c) Geef de grootteorde van de golflengte van microgolfstraling.

d) Waarvoor is het model goed bruikbaar, waarvoor totaal niet?

De temperatuur die bij een bepaalde straling hoort kun je berekenen met de zogenaamde verschuivingswet van Wien:

λmax * T = 2,898.10-3 m.K

e) Bereken met de door jou gekozen grootteordes van de golflengtes de temperatuur van de achtergrondstraling en de temperatuur van het gloeiende “baby”-heelal.

f) Welke bijzondere conclusie is er nu volgens de NASA uit deze foto te halen?