Icon up Overzicht

Exaktueel: Tesla

Onderwerp: (Duurzame) energie

In de NRC next van 9 juli 2013 wordt verwezen naar de site Tesla Motors . De vragen gaan over de presentatie van de elektrische auto.

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Opgaven:

 

a) Zero emission is de reclameslogan. Leg uit dat dit weliswaar voor de auto zelf geldt, maar niet gegarandeerd is in het huidige energiebeleid in de wereld.

b) Wat is jouw mening over het gebruik van de reclameslogan om de elektrische auto aan te prijzen?

c) Snel opladen maakt de auto concurrerend. Hoe wordt dat hier gerealiseerd?

In feite gaat het erom dat je energie meeneemt in je auto, elektrische energie (accu) dan wel chemische energie (benzine of gas).

d) Leg nu precies uit, wat je moet berekenen om een eerlijke vergelijking te kunnen maken betreffende de taak: `snel vol bij de pomp'.

e) Wat zou je nu precies moeten vergelijken? Wat is je eindconclusie? Het gaat om de argumenten, die je gebruikt.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.