Icon up Overzicht

De start van een sprinter

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging

1. De start van een sprinter

Een sprinter met een massa van 70 kg legt in 1,8 s een afstand af van 5,0 m. Neem aan dat de beweging eenparig versneld was. Bij de start zijn tegenwerkende wrijvingskrachten nog te verwaarlozen.

Bereken:

a) De versnelling.

b) De snelheid na 1,8 s.

c) De voorwaartse kracht die op de sprinter heeft gewerkt.

d) De toename van kinetische energie in die 1,8 s.

e) Het gemiddeld nuttig vermogen van de sprinter in die 1,8 s.