Icon up Overzicht

Echografie

Onderwerp: Geluid, Trilling en golf

Een transducer zendt op tijdstip t = 0 een puls ultrageluidsgolven uit met een frequentie van 2,50 MHz.

Op de grensvlakken 1 en 2 kan het geluid terugkaatsen en daarna weer door de transducer opgevangen worden.

  • We verwaarlozen de dikte van het laagje gel.
  • We houden alleen rekening met terugkaatsingen op grensvlak 1 en grensvlak 2.

Opgaven

  1. Bereken de golflengte van het geluid in weefsel I.
  2. Bereken op welk tijdstip de eerste echo opgevangen wordt.
  3. De tweede echo wordt opgevangen op tijdstip t = 0,400 ms. Bereken x, (= de dikte van weefsel II).
  4. Kunnen er ook derde of vierde echo’s ontstaan? Leg uit waarom.

Voor de verhouding van de intensiteiten van teruggekaatst en invallend geluid geldt:

Hierin is ρ de dichtheid van een weefsel en v de geluidssnelheid in het weefsel.
Weefsel I heeft een dichtheid van 1,03.103 kg/m3 en weefsel II heeft een dichtheid van 1,20.103 kg/m3.

  1. Bereken bij de terugkaatsing op grensvlak 1 de verhouding tussen de intensiteit van het teruggekaatste en die van het invallende geluid.