Thermofort (Havo1 2002-II)

Onderwerp: Arbeid en energie

Examenopgave natuurkunde 1 2002 tijdvak 2: opgave 5

Opgave

Veel huishoudens gebruiken in de keuken heet water uit een combiketel die op zolder staat. Zie figuur 7. Voordat het hete water uit de combiketel de keukenkraan bereikt, moet eerst het koude water wegstromen dat zich nog in de leiding bevindt. Gegevens van een bepaald huis:
– de binnendiameter van de heetwaterleiding is 12,0 mm;
– de lengte van de leiding tussen de combiketel en de keukenkraan is 11 m;
– per dag laat men gemiddeld twintig keer het koude water uit de leiding wegstromen in afwachting van warm water.

Figuur 7
a) Bereken het volume van het water dat in dit huis per jaar wegstroomt doordat men op heet water wacht.

Om iets aan deze verspilling van water te doen, is de zogenoemde thermofort bedacht. Zie onderstaand artikel.

artikel

Het hete water uit de thermofort en het koude water mengen zich in de verhouding 1 : 1.

b) Bereken de temperatuur van het '€™handwarme' water dat uit de kraan komt.

Ondanks de goede isolatie koelt het water in de thermofort toch langzaam af. Om het warmteverlies tegen te gaan, is in de thermofort een verwarmingselement met een vermogen van 2,0 Watt gemonteerd. Het verwarmingselement is dag en nacht ingeschakeld. 1 kWh elektrische energie kost € 0,13.

c) Bereken de jaarlijkse energiekosten voor het verwarmingselement.

Zonder verwarmingselement zou de temperatuur ongeveer 1 graad Celsius per uur dalen. Neem aan dat zich steeds 1,5 liter water in de thermofort bevindt.

d) Toon aan dat het vermogen van het verwarmingselement voldoende is om het warmteverlies door afkoeling te compenseren.