Icon up Overzicht

Een auto

Onderwerp: Arbeid en energie

havo/vwo, vermogen, 10 min

Opgave

Een auto, de zwaartekracht is 8,0 kN, ondervindt tijdens zijn rit van 12 km met 72 km/h een wrijvingskracht van 720 N. Het rendement van de motor is 30%.

a) Bereken het door de motor geleverde vermogen.

b) Bereken het benzineverbruik (in liters) tijdens die rit.