Trillingen en golven 4

Onderwerp: Trilling en golf

havo/vwo, trillingen en golven, 10 min

Opgave

Door een horizontaal touw beweegt een transversale golf. Figuur A en B stellen twee momentopnamen van het rechter gedeelte van het koord voor. De tijd tussen de twee opnamen is 0,10 s. In figuur A heeft de kop van de golf het uiteinde van het touw bereikt.

a) Ga na of dit uiteinde een vast of een vrij uiteinde is.
b) Bepaal de frequentie waarmee de deeltjes van het koord trillen.
c) Bepaal de golfsnelheid in m / s.
d) Teken de stand van het koord 0,10 s na de stand die door figuur B wordt weergegeven.