Icon up Overzicht

Krachten 3

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

havo/vwo, krachten, 10 min

Opgave

Een spin van 75 mg hangt aan een draad; α = 110 º. Zie de tekening.

 

a) Bereken de spankrachten.

De draad knapt bij 9.10-4 N.

b) Hoe groot mag α zijn?.