Energietransport

Onderwerp: Inductie en wisselstromen

havo/vwo, inductie en wisselstromen, instap, 10 min

Opgave

De generator bij de elektriciteitscentrale levert 1,6 GW bij een spanning van 2700 V.
Bij de centrale wordt de spanning omhoog getransformeerd naar 380 kV om dan via een hoogspanningskabel te worden getransporteerd naar de afnemers. Bij de afnemers staan weer transformatoren die de spanning terugbrengen naar uiteindelijk 230 V.
Je mag de transformatoren als ideaal beschouwen

a) Bereken de wikkelverhouding in de transformator bij de centrale.

Onderweg treden door warmte-ontwikkeling verliezen op. De hoogspanning na transport blijkt een waarde te hebben van 370 kV.

b) Bereken de elektrische weerstand van de hoogspanningskabel.