Icon up Overzicht

Krachten 1

Onderwerp: Kracht en beweging

havo/vwo, krachten, 10 min

Opgave

 

Een gewichtje (met een gewicht van 2,5 N) wordt opzij getrokken. Zie de figuur .

a) Bereken hoever het gewichtje omhoog is gegaan..

b) Bereken met welke kracht het touw opzij wordt getrokken.