Diamant

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Trilling en golf

(havo/vwo, gevorderd, 10 minuten)

Opgave

Diamant heeft een hele grote brekingsindex. Daardoor kan een diamant zo mooi schitteren. Omdat dit materiaal niet veel voorkomt en moeilijk te bewerken is, is een geslepen diamant nogal duur.

a) Zoek de brekingsindex van diamant op.
b) Bereken hoe groot de grenshoek van diamant is.
c) Leg uit waarom een diamant op bepaalde plaatsen een schittering laat zien.