Icon up Overzicht

Evenwicht

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

havo/vwo, kracht en moment, examenniveau, 15 min

Opgave

De getekende horizontale homogene balk heeft een massa van 15,0 kg. De balk is scharnierend bevestigd aan de verticale staven 1 en 2 bij de scharnierpunten S. De tekening is op schaal.

Bereken de kracht van elk van de staven op de balk en teken elke kracht op de balk in de tekening.