Spaceshuttle

Onderwerp: Kracht en beweging

vwo, kracht en beweging, gevorderd, 10 min

Opgave

De typische hoogte waarop een shuttle werkt is 296 km boven het aardoppervlak.

a) Bereken hoe groot op die hoogte de valversnelling g is.
b) Bereken de omlooptijd van de shuttle in zo´€™n baan.

Als de spaceshuttle naar een hogere baan moet, is het nodig dat de snelheid wordt vergroot.

c) Leg met behulp van de wet van behoud van impuls uit hoe men dat realiseert.