Lens

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

havo/vwo, licht, Instap, 10 min

Opgave

Bijgaand een grafiek van de relatie tussen de beeldafstand en de voorwerpsafstand van een lens

a) Bepaal de brandpuntsafstand van de betreffende lens.
b) Bepaal met behulp van de grafiek de vergroting wanneer voorwerp en beeld 80 cm van elkaar verwijderd zijn. Teken daartoe de lijn v + b = 80.