Tralie in glycerol

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Trilling en golf

vwo, licht / trilling&golf, gevorderd, 15 min

Opgave

Van een tralie is de tralieconstante 4,00.10-6m. Hierop valt loodrecht een vlakke lichtgolf met een golflengte van 589 nm. We nemen het interferentiepatroon waarop een scherm dat op 4,00 m van de tralie en evenwijdig daaraan, is geplaatst.

a) Bereken de afstand tussen beide tweede orde maxima op het scherm.

Wanneer de hele opstelling in glycerol wordt gelegd, verandert de golflengte van het licht.

b) Bereken de golflengte van dat licht in glycerol.
c) Wat is nu de afstand tussen de tweede orde maxima?