Icon up Overzicht

Opgave koolstof -11 (1)

Onderwerp: Ioniserende straling, radioactiviteit

(vwo, radioactiviteit, examenniveau, 25 min.)

Opgave

Als men voor gebruik bij de PET-scan de patiënt een stof toedient, waarbij gewone koolstofatomen vervangen zijn door koolstof -11, dan ontstaan er paren gammafotonen, die door een ring van detectoren kunnen worden opgevangen. In tabel 25 van Binas zie je dat het isotoop 11C op twee manieren kan vervallen.

a) Geef van beide vervalswijzen de reactievergelijking.

b) Wat is K-vangst?

c) Hoe kan men merken dat er bij atomen K-vangst heeft plaatsgevonden?

Als het positron dat bij verval van de 11C-kern is ontstaan een elektron tegenkomt, dan vindt annihilatie plaats. Er ontstaan dan 2 gammafotonen. Neem aan dat de snelheden vòòr de annihilatie te verwaarlozen zijn.

d) Waarom moeten de fotonen in tegengestelde richting bewegen?

e) Waarom moeten de fotonen gelijke energie hebben?

f) Bereken de golflengte van een van die fotonen.