Icon up Overzicht

Het raadsel van de gladde sporen

Onderwerp: Kracht en beweging

(havo/vwo, kracht).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit Technisch weekblad 15 november 2002

Wil je weten hoe een trein aan vierkante wielen komt? Aan het eind van het artikel wordt dat duidelijk.

a) Hoe wordt uit het artikel duidelijk dat de trein door de voorste wielen tot stilstand wordt gebracht?

In de figuur staat de wrijvingscoëfficiënt uitgezet. De wrijvingscoëfficiënt μ geeft het verband aan tussen de grootte van de maximale wrijvingskracht en de normaalkracht volgens de formule:

FW = μ * FN;

b) Leg uit welke eenheid de wrijvingscoëfficiënt μ heeft.

c) Is het gladder bij een grotere μ of juist bij een kleinere μ?

In de figuur is de μ uitgezet voor verschillende materialen. Dit is op een “vreemde” manier gebeurd.

d) Wat heeft de schrijver willen aangeven door het op deze manier weer te geven?

e) Waarom is de onderste balk in de figuur onderbroken?

Onder het kopje Wrijvingsweerstand staat de volgende zin: ”Bij een wrijvingsweerstand die kleiner dan 0,3 μ is er ...” (enz). Misschien snap je wel wat daar bedoeld wordt, maar natuurkundig is deze zin niet goed geformuleerd.

f) Verbeter de zin, zodat hij natuurkundig juist is.