EM-velden opg 22 De aarde als magneet

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

De aarde als magneet: opgave over magnetisme

Onze aarde kan gezien worden als een reusachtige magneet (figuur 2.11). De magnetische zuidpool bevindt zich vlakbij de geografische Noordpool (verwarrend...) en andersom.

Figuur 2.11 De aarde als magneet
a) Neem de figuur globaal over en geef met pijlpunten in de veldlijnen de richting van het aardmagnetisch veld aan.

Een kompasnaald is in feite een klein staafmagneetje, dat zich richt naar het aardmagnetisch veld.

b) Draait een kompasnaald om bij het passeren van de evenaar? Leg uit.

Als we een spijker magnetiseren en vrij ophangen aan zijn zwaartepunt, zal deze zich ook in het aardmagnetisch veld gaan richten.

c) Waar hangt de spijker vrijwel horizontaal?
d) En waar verticaal?

Deze opgave komt uit de vwo-module 'Elektrische en magnetische velden' van het project NiNa, die de auteurs voor de pilot van het NiNa-examenprogramma hebben ontwikkeld. Via het menu hieronder kom je in de e-versie van die module op natuurkunde.nl.

Vorige opgave Terug naar: 2.2 Magnetisch veld en veldlijnen Overzicht opgaven Magnetisme Volgende opgave