Icon up Overzicht

Verdampingswarmte

Onderwerp: Thermische processen

In een erlenmeyer wordt een laagje water met behulp van een brander verwarmd. Vanuit de erlenmeyer loopt een slang naar een bekerglas met water. Na verloop van tijd zal het water in de erlenmeyer verdampen. De waterdamp komt in het bekerglas terecht waar het condenseert. Door de toename van de temperatuur in het bekerglas kun je de verdampingswarmte van water berekenen.

De meetopstelling

Opgave

In de erlenmeyer zit boven het vloeibare water een laag gas.

a) Wat gebeurt er met de samenstelling van dit gas tijdens het verloop van de proef?

In het bekerglas condenseert de waterdamp die uit de erlenmeyer komt, hierdoor krijgt het water in het bekerglas warmte toegevoerd.

b) Welke twee andere warmteprocessen spelen zich nog meer af in het bekerglas?

Voor aanvang van de proef had het bekerglas met water een massa van 287,8 gram en een temperatuur van 20,1 0 C. Na afloop van de proef had het bekerglas met water een massa van 302,0 gram en een temperatuur van 56,5 0C.
De massa van een leeg bekerglas is 103,7 gram.

c) Bereken met de gegevens uit deze proef de verdampingswarmte van water. Neem aan dat er nergens energieverlies optreedt

d) Vergelijk de hier berekende waarde met de literatuurwaarde en geef je commentaar hierop.