Systeembord, vervolg

Onderwerp: Signaalverwerking

Simuleer het systeembord dat je op school gebruikt. Oefen met de hier gegeven opdrachten. Bij het samenstellen van deze bijles zijn we er vanuit gegaan dat je al een zekere basiskennis omtrent het systeembord hebt opgebouwd. Aan de hand van de hier gegeven opdrachten kun je deze basiskennis testen en uitbreiden.

Voor oefenen met het systeembord zijn meerdere bijlessen ontwikkeld. Klik hier om de eerste bijles uit deze serie te bekijken.

De opdrachten

Je vindt hier nu een aantal opdrachten. Het maakt niet veel uit in welke volgorde je de verschillende opdrachten uitvoert. Van elke opdracht is een uitwerking gegeven die door aanklikken in beeld verschijnt. Deze bijles is een vervolg op de eerste bijles. Klik hier om de eerste bijles te bekijken. De nummering sluit aan op die van de eerste bijles, vandaar dat we beginnen met opdracht 3.

Opdracht 3: Alarm bij uitval van kachel of licht

Bouw een alarm dat afgaat als: óf de temperatuur te laag wordt (spanning onder 15 dV) óf de verlichting uitvalt (spanning onder 10 dV). Gebruik een variabele spanningsbron als lichtsensor en een variabele spanningsbron in plaats van de temperatuursensor. Met een drukschakelaar moet het alarm uitgezet worden. Gebruik verder 2 comparatoren, 2 invertors, een OF-poort en een geheugencel.

Opdracht 4: Ventilatie

Voor de ventilatie in een ruimte is het goed als er minimaal twee ramen open staan. Er zijn drie ramen die alle drie voorzien zijn van een schakelaar. Als het raam dicht is, geeft de schakelaar een hoog signaal (> 25dV). Iemand bedacht voor dit probleem de volgende oplossing:

Werkt de bovenstaande schakeling volgens voorschrift? (Bouw het na en probeer het uit.) Een andere mogelijkheid is door middel van EN-poorten: Waarom is onderstaande schakeling niet goed?

Probeer dit systeem te verbeteren door er minimaal 1 EN-poort aan toe te voegen, (gebruik ook splitters).

Opdracht 5: Alarmsysteem

Bij een alarmsysteem wordt een lichtsensor gebruikt die bij een dichte deur een hoog signaal afgeeft. Als de deur opengaat, wordt de straal onderbroken en is het signaal even laag. Als de eigenaar binnen 8 seconden (s) op een knop drukt, gaat het alarm niet af. Maar als er een inbreker is, moet na 8 s de zoemer gaan. Hieronder vind je een ontwerp. Alleen het werkt niet goed.

Leg uit waarom het bovenstaande ontwerp niet aan de eisen voldoet. Verbeter het ontwerp, zodat het wel goed werkt.

Opdracht 6: Handendroger

Een handendroger moet als volgt werken: - 2 s nadat de handen onder de lichtsensor gehouden worden moet de blazer (LED) starten, - na 6 s blazen stopt hij vanzelf, - als de handen weggehaald worden, stopt de blazer vanzelf, - als iemand de handen er opnieuw onder houdt, start de blazer weer na 2 s Ontwerp een schakeling die aan al deze eisen voldoet.

Nadat je deze tweede bijles gedaan hebt, ben je in staat om wat meer open opdrachten uit te voeren. Kijk voor een aantal suggesties voor dit soort opdrachten hier